DEPARTMENTS (विभाग)

समाजशास्त्र

विभागाध्यक्ष : डॉ. बी. के. देवांगन
(एम. ए. पी. एच. डी.)
9424126588

वाणिज्य

विभागाध्यक्ष : डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी
(एम. कॉम)
9406116584

हिन्दी

विभागाध्यक्ष : डॉ. के. डी. देशलहरा
(एम. ए. पी. एच. डी.)
9424106298

अर्थशास्त्र

विभागाध्यक्ष : श्री रोहन प्रसाद
(एम. ए.)
9993785427
 

प्राणीशास्त्र

विभागाध्यक्ष : प्रो. एस.एन. कामड़ी
9926151886

रसायन शास्त्र

विभागाध्यक्ष : प्रो. श्रीमती प्रीति खुरसैल
7898280604

अंग्रेजी

अतिथि व्याख्याता

इतिहास

अतिथि व्याख्याता

राजनीति विज्ञान

अतिथि व्याख्याता

भौतिकशास्त्र

अतिथि व्याख्याता

वनस्पतिशास्त्र

अतिथि व्याख्याता

गणित

अतिथि व्याख्याता